Parapijiniai Skelbimai XXXIV. eilinei SAVAITEI

2023 m. lapkričio 27 – gruodžio 3 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKAJAI MEILEI SKELBIAMA:

Programinės šv. Mišios:

            Bažnyčioje:

Penktadienis (XII 1): 17:00 (LT); 18:00 (PL)  

Šeštadienis (XII 2): 9:00 (LT); 10:00 (PL)  

Sekmadienis (XII 3): 7:00 (PL/LT)*; 9:30 (LT); 11:00 (PL)

* Rarotinės šv. Mišios Pagirių ir Melekonių gyventojų intencija

            Koplyčioje:

Sekmadienis (XII 3): 13:00 (PL)

Pirmasis mėnesio penktadienis (XII 1):

            16:00-16:45; 17:35-17:45 – Švč. Sakramento išstatymas / išpažintis

            16:50; 17:50 – Švč. Jėzaus Širdies litanija

Rožinis:

            Bažnyčioje:

Šeštadienis (XII 2): 8:30 (LT)

Kalėdaičius ir žvakes galima įsigyti baž. zakristijoje arba pagrindiniame parapijos name

Geradarystė: vyksta maisto produktų rinkimo akcija stokojantiems parapijiečiams

Pirmosios Komunijos katechezė:

Trečiadienis (XI 29): 18:30 – 2. grupė (LT)

            Ketvirtadienis (XI 30): 18:00 – 2. grupė (PL)

Palydėjimas anapilin:

            Antradienis (XI 21): a.a. Romualdas Rapcevičius (65)

            Sekmadienis (XI 26): a.a. Tadeuš Dainovič (74)

PALAIMINTOS SAVAITĖS