PARAPIJINIAI SKELBIMAI VIII. VELYKŲ SAVAITEI

2024 m. gegužės 20–26 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKAJAI MEILEI SKELBIAMA:
Programinės šv. Mišios ir pamaldos:
Bažnyčioje:
Sekmadienis (V 19) – Sekminės: 9:30 (LT); 11:00 (PL) + procesijos
Trečiadienis (V 22) – šv. Ritos: 17:00 (LT); 18:00 (PL)
Šeštadienis (V 25) – mažieji šv. Pauliaus Atsivertimo atlaidai: 9:00 (LT); 10:00 (PL)
Sekmadienis (V 26) – Švč. Trejybės: 9:30 (LT); 11:00 (PL) + procesijos
Koplyčioje:
Sekmadienis (V 19; V 26): 8:00 (PL)
Gegužinės pamaldos:
Bažnyčioje:

Sekmadienis (V 19): 9:15 (LT); 10:45 (PL)
Trečiadienis (V 22): 16:45 (LT); 17:45 (PL)
Šeštadienis (V 25): 8:45 (LT); 9:45 (PL)
Sekmadienis (V 26): 9:15 (LT); 10:45 (PL)

Koplyčioje:

Sekmadienis (V 19; V 26): 7:45 (PL)
Šiokiadieniai: 19:00 (PL)

Melekonių k.: antradienis (V 21): 18:00 (PL/LT)
Santuoka:
Penktadienis (V 24): 13:00 (LT)
Krikštas:
Šeštadienis (V 25): 11:30 (LT); 12:00 (LT)
Sekmadienis (V 26): 12:30 (LT); 13:00 (LT)
Knygos pristatymas: Šv. Juozapato Kuncevičiaus dvasingumas
Penktadienis (V 24): 18:00 (RU)
Palydėjimas į amžinybę:
Antradienis (V 14): a.a. Vytautas Matijoška (64)
KRISTUS PRISIKĖLĖ! HALLELIUJA!
TIKRAI PRISIKĖLĖ! HALLELIUJA!