PARAPIJINIAI SKELBIMAI III. GAVĖNIOS SAVAITEI

2024 m. kovo 4–10 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKAJAI MEILEI SKELBIAMA:
Programinės šv. Mišios:
Bažnyčioje:

Sekmadienis (III 3): 9:30 (LT); 11:00 (PL) – suplikacijos
Pirmadienis (III 4) – šv. Kazimiero: 17:00 (LT); 18:00 (PL)
Trečiadienis (III 6): 18:30 (LT)
Ketvirtadienis (III 7): 8:00 (PL) – senjorų susitikimas
Sekmadienis (III 10): 9:30 (LT); 11:00 (PL)
Koplyčioje: sekmadienis (III 3; III 10): 8:00 (PL)
Kryžiaus kelias:
Bažnyčioje:

Trečiadienis (III 6): 17:00 (LT)
Penktadienis (III 8): 17:00 (PL)
Koplyčioje: sekmadienis (III 3; III 10): 7:40 (PL)
Rožinis: bažnyčioje: ketvirtadienis (III 7): 7:30 (PL)
Graudūs verksmai: bažnyčioje: sekmadienis (III 3; III 10): 9:10 (LT); 10:40 (PL)
Pirmosios Komunijos katechezė:
Trečiadienis (III 6): 18:30 – 2. grupė (LT)
Ketvirtadienis (III 7): 18:00 – 2. grupė (PL)
Sutvirtinimo sakramento katechezė (pagrindinis parapijos namas):
Penktadienis (III 8): 17:45 (LT); 18:30 (LT)
Sekmadienis (III 3; III 10): 12:15 – grupė PL
Palydėjimas anapilin:
Pirmadienis (II 26): a.a. Genrik Stankevič (87)
Penktadienis (III 1): a.a. Tadeuš Špilevski (63)
PALAIMINTOS SAVAITĖS!