Dom parafialny – budynek użyteczności publicznej będący własnością parafii, ulokowany w pobliżu kościoła, przeznaczony na działalność społeczną, duszpasterską, oświatową, katechetyczną, charytatywną lub opiekuńczą. Dom parafialny może również stanowić mieszkanie dla duchowieństwa lub osób zakonnych lub nocleg dla gości.

ofiarowanie na dom parafialny: LT267044090101268065. 

W obecnej chwili odbywają się:

  • zajęcia dla młodzieży ze świetlicy parafialnej
  • lekcje katechezy dla dzieci i młodzieży
  • organizowane są zabawy i zajęcia dla młodzieży i dzieci, piłka nożna, siatkówka itd
  • zajęcia dla platformy młodzieżowej – VAJE
  • spotkania dla seniorów
  • próby chórów parafialnych
  • odczyty lektorów na różne tematy
przed i po renowacji
Dom parafialny od zaplecza

Darowizny lub ofiarę na utrzymanie domu można przekazywać na ręce proboszcza lub

specjalne konto (obok na stronie nr. konta)

Serdeczne – Bóg zapłać!

W dniu 23.02.2024 w domu parafialnym odbyło się ogólne zebranie członków Forum Chrześcijańskich Inicjatyw Społecznych, podczas którego omówione zostało sprawozdanie za rok 2023. Planowanie z działalności przygotowane przez Zarząd Forum Chrześcijańskich Inicjatyw Społecznych w roku 2024, sieć działań oraz przyszłe perspektywy i kierunki.

Od 1996 roku Forum Chrześcijańskich Inicjatyw Społecznych zrzesza organizacje chrześcijańskie działające w obszarze pomocy społecznej. Główną działalnością Forum jest tworzenie i rozwój inicjatyw społecznych opartych na zasadach chrześcijańskiej nauki społecznej, mających na celu ograniczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa. Działając wspólnie, członkowie Forum dążą do tego, aby usługi świadczone osobom wykluczonym społecznie były wysokiej jakości, terminowe i skuteczne oraz aktywnie reprezentowały interesy społeczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Więcej o Forum Chrześcijańskich Inicjatyw Społecznych przeczytasz tutaj: https://www.ksiforumas.lt