Dom parafialny – budynek użyteczności publicznej będący własnością parafii, ulokowany w pobliżu kościoła, przeznaczony na działalność społeczną, duszpasterską, oświatową, katechetyczną, charytatywną lub opiekuńczą. Dom parafialny może również stanowić mieszkanie dla duchowieństwa lub osób zakonnych lub nocleg dla gości.

ofiarowanie na dom parafialny: LT267044090101268065. 

W obecnej chwili odbywają się:

  • zajęcia dla młodzieży ze świetlicy parafialnej
  • lekcje katechezy dla dzieci i młodzieży
  • organizowane są zabawy i zajęcia dla młodzieży i dzieci, piłka nożna, siatkówka itd
  • zajęcia dla platformy młodzieżowej – VAJE
  • spotkania dla seniorów
  • próby chórów parafialnych
  • odczyty lektorów na różne tematy
przed i po renowacji
Dom parafialny od zaplecza

Darowizny lub ofiarę na utrzymanie domu można przekazywać na ręce proboszcza lub

specjalne konto (obok na stronie nr. konta)

Serdeczne – Bóg zapłać!