Aktualijos

glosMarijos         KPL logotipasRadijas ______________________________________________________________________________________________________________________________

Pranciškus-LT

Mielieji Parapiječiai,

šių metų rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus.
Šiai apaštalinei kelionei Lietuvoje pasirinktas šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis.“
Dviejų dienų vizito Lietuvoje metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną.
Rugsėjo 22 d. (šeštadienį) Vilniuje vyks Šventojo Tėvo susitikimas su jaunimu.
Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) Kaune Popiežius aukos šv. Mišias.
Kviečiame jus, jūsų šeimas, bičiulius ir kaimynus dalyvauti susitikime su Popiežiumi Pranciškumi.

Daugiau informacijos: www.popieziausvizitas.lt bei www.vilnensis.lt

 _Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.

__________________________________________________________________________________

Palaimintasis Teofilius Matulionis

 

8-8

nuotr.:wikipedia

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl užklupo tremtis: buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų ir išsiųstas į Solovkų salas.

 1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

 Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas.

 Arkivysk. T. Matulionis grįžęs iš tremties1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau – Vladimire, galiausiai – Mordovijoje.

 1956 m. vyskupas Teofilius Matulionis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Birštone pas kunigą Joną Jonį, Birštono parapijos kleboną, artimą bičiulį ir pagalbininką, bei perėmė vyskupijos valdymą iš kanauninko J.Stankevičiaus.

 1959 m. sovietų valdžios sprendimu vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ vysk. Teofiliui suteikė arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

 Siekiant arkivyskupą Teofilių Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, 1990 m. pradėta jo kanonizacijos byla Kiekvienais metais rugpjūčio 20-ąją Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi šio Dievo tarno palaikai, rengiamos minėjimo pamaldos.

Autentiškas Teofiliaus Matulionio interviu, 1957-08-22

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________