Parama parapijai

pawel
 
Jūs galite suteikti finansinę paramą parapijai, pervedant 1.2% Serduszko emo nuo pajamų mokesčio sumos
_________________________________________________________________

       Brangūs Tikintieji,

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertinimo parapijos gyvenime.
Prašytume pagal galimybes nustatytos formos prašymą FR0512 v.4 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. gegužės 1 d.(pandemijos metų terminas gali buti kitoks) elektroniniu būdu. Tokiu būdu, nenaudodami popieriaus, tausotume mūsų gamtą ir išteklius.
Duomenys, rekalingi pildant el. prašymo formą: Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 191306399.
Tuos, kam popierinis variantas priimtinesnis, ranka užpildytą formą prašome atnešti į parapijos zakristiją.
Svarbu žinoti:
Forma pildoma tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, ryškiai, vienos spalvos rašymo priemone;
Užpildomi visi formos laukeliai nurodant: asmens duomenis, ataskaitinį laikotarpį – 2020 m., paramos gavėjo rekvizitus;
Prašymas turi būti pasirašytas. Jei deklaruojate pajamas, forma FR0512 v.4 turi būti pateikiama kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.
Prašome užpildyti prašymą, kurį galima gauti pas kleboną arba atsisiųsti formą FR0512 v.4 ir gražinti užpildyta klebonui arba asmeniškai pateikti per
VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS): https://deklaravimas.vmi.lt , reikia užpildyti specialią formą  ir pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.
FR0512 v4  Atsisiųsti formą

                    PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOTI PARAPIJOS REIKMĖMS IR VYKDOMIEMS PROJEKTAMS:

  "VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA"

Juridinio asmens kodas: 191306399

Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Vaidotai, Vilniaus raj. LT-14007

Atsiskaitomosios sąskaitos:

AB SEB bankas (banko kodas 70440), sąskaitos Nr. LT097044060004088292 (pagrindinė)

 

Kas yra 1,2 proc. GPM?

1,2 proc. GPM paramą galite skirti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 01 d.

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo uždirbtų pajamų moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Iš šių penkiolikos procentų, 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali nukreipti savo nuožiūra ir skirti juos pasirinktam paramos gavėjui, pvz.: paremti Vaidotų parapija. Tokiu atveju minėtieji 1,2 procentai GPM nenukeliauja į bendrą valstybės biudžetą, o yra pervedami jūsų pasirinktam gavėjui.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

IMG 0248

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parapijos namams renkamos lėšos: 
SEB bankas 
LT267044090101268065 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Dėl aukų ir šv. Mišių intencijų karantino metuofiara

Mūsų Vaidotų ir kitos parapijos gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu, mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“.

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Užsakant šv. Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą:

  • Gavėjas:   VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA
  • Mokėjimo paskirtis:   auka už šv. Mišias
  • Sąskaitos numeris:   LT097044060004088292
  

Primename, kad visuomet išlieka galimybė Jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu +370 600 26987 ar susisiekti el.p.:  vaidotu.parapija2020@gmail.com

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais. 
                                                                                                                 * * *

                                                

 DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR RŪPESTĮ Serduszko emo