Parama parapijai

pawel
 
Jūs galite suteikti finansinę paramą parapijai, pervedant 1.2% Serduszko emo nuo pajamų mokesčio sumos
_______________________________________________________________________________

 Brangūs Tikintieji,

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertinimo parapijos gyvenime.
Prašytume pagal galimybes nustatytos formos prašymą FR0512 v.05 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. gegužės 1 d. elektroniniu būdu. Tokiu būdu, nenaudodami popieriaus, tausotume mūsų gamtą ir išteklius.
Duomenys, rekalingi pildant el. prašymo formą: Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 191306399.
 
Svarbu žinoti:
Užpildomi visi formos laukeliai nurodant: asmens duomenis, ataskaitinį laikotarpį – 2021 m., paramos gavėjo rekvizitus; Jei deklaruojate pajamas, forma FR0512 v.05 turi būti pateikiama kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.
Prašome užpildyti prašymą FR0512 v.05 ir asmeniškai pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS): https://deklaravimas.vmi.lt .   

                            PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOTI PARAPIJOS REIKMĖMS IR VYKDOMIEMS PROJEKTAMS:

  "VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA"

static-qr-code1.png

Juridinio asmens kodas:191306399

Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Vaidotai, Vilniaus raj. LT-14007

Atsiskaitomosios sąskaitos:

AB SEB bankas (banko kodas 70440), sąskaitos Nr. LT097044060004088292

 

Kas yra 1,2 proc. GPM?

1,2 proc. GPM paramą galite skirti nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 01 d.

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo uždirbtų pajamų moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Iš šių penkiolikos procentų, 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali nukreipti savo nuožiūra ir skirti juos pasirinktam paramos gavėjui, pvz.: paremti Vaidotų parapija. Tokiu atveju minėtieji 1,2 procentai GPM nenukeliauja į bendrą valstybės biudžetą, o yra pervedami jūsų pasirinktam gavėjui.

 

2021 m. ir vėlesniais metais GPM dalį gauti turi teisę:

  • Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams. Šie vienetai, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

IMG 0248

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parapijos namams renkamos lėšos: 
AB SEB bankas (banko kodas 70440) LT267044090101268065 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Parama parapijai arba auka už Šv. Mišias

Gavėjas:   VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA

Mokėjimo paskirtis:   auka už šv. Mišias

Sąskaitos numeris:   LT097044060004088292

Kodas: 191306399

  Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.  

Primename, kad visuomet išlieka galimybė Jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu +370 600 26987 ar susisiekti el.p.:  vaidotu.parapija2020@gmail.com

 DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR RŪPESTĮ Serduszko emo