Parapijiniai Skelbimai XXVI. eilinei SAVAITEI

2023 m. spalio 1–8 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKAJAI MEILEI SKELBIAMA:

Programinės šv. Mišios:

            Parapijinėje bažnyčioje:

Sekmadienis (X 1): 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Trečiadienis (X 4) – šv. Pranciškus Asyžietis: 17:00 (PL)

Ketvirtadienis (X 5) – šv. Faustina Kovalska: 8:00 (LT) – senjorų susitikimas

Penktadienis (X 6): 17:00 (LT); 18:00 (PL)

Šeštadienis (X 7) – Rožinio ŠMM: 9:00 (LT); 10:00 (PL)

Sekmadienis (X 8): 9:30 (LT); 11:00 (PL)

            Skurbutėnų koplyčioje: sekmadienis (X 1; X 8): 8:00 (PL)

Pirmasis mėnesio penktadienis parapijinėje bažnyčioje (X 6):

            Švč. Sakramento išstatymas / išpažintis: 16:00-16:45; 17:35-17:45

            Švč. Jėzaus Širdies litanija: 16:50 (LT); 17:50 (PL)

Rožinis:

            Koplyčioje: sekmadienis (X 1; X 8): 7:40 (PL)

            Bažnyčioje:

Sekmadienis (X 1): 9:10 (LT); 10:40 (PL)

Trečiadienis (X 4): 16:40 (PL)

Ketvirtadienis (X 5): 7:40 (LT)

Penktadienis (X 6): 16:30 (LT); 18:30 (PL)

Šeštadienis (X 7): 8:30 (LT); 9:40 (PL)

Sekmadienis (X 8): 9:10 (LT); 10:40 (PL)

Pirmosios Komunijos katechezė:

Antradienis (X 3): 18:00 – 3. grupė (LT)

Trečiadienis (X 4): 18:00 – 1. grupė (LT)

            Ketvirtadienis (X 5): 17:00 – 1. grupė (PL)

Palydėjimas anapilin:

            Antradienis (IX 26): a.a. Genrich Varnas (86)

PALAIMINTOS SAVAITĖS!