• Parapijiniai Skelbimai I. advento SAVAITEI

  2022 m. lapkričio 28 – gruodžio 4 d.

  BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄJAI MEILEI SKELBIAMA:

  Programinės šv. Mišios:

              Skurbutėnų koplyčioje:

  Sekmadienis (XII 4): 13:00 (PL) – 12:45: Švč. Jėzaus Širdies litanija

              Parapijinėje bažnyčioje:

  Ketvirtadienis (XII 1): 8:00 (LT) – senjorų susitikimas   

  Penktadienis (XII 2): 17:00 (LT); 18:00 (PL)

  Šeštadienis (XII 3): 9:00 (LT); 10:00 (PL)

  Sekmadienis (XII 4): 7:00 (PL/LT)*; 9:30 (LT); 11:00 (PL) – suplikacijos

  * Rarotinės šv. Mišios Vaidotų gyventojų intencija

  Rožinio malda: parapijinėje bažnyčioje: šeštadienis (XII 3): 8:30 (LT)

  Pirmasis mėnesio penktadienis (XII 2):

              16:00-16:45; 17:35-17:45 – Švč. Sakramento išstatymas / išpažintis

              16:50; 17:50 – Švč. Jėzaus Širdies litanija

  Kalėdaičius ir žvakes galima įsigyti bažnyčios zakristijoje ir pagrindiniame parapijos name

  Geradarystė: vyksta maisto produktų rinkimo akcija stokojantiems parapijiečiams

  Pirmoji Komunija – katechezė:

              Trečiadienis (XI 30): 17:30 (LT); 18:30 (LT) – nebus

              Ketvirtadienis (XII 1): 18:00 (PL)

  Jaunimo erdvė: šeštadienis (XII 3): 18:00 (LT)

  Palydėjimas anapilin:

              Pirmadienis (XI 21): a.a. Kristina Milčiukienė (77)

              Penktadienis (XI 25): a.a. Vytautas Marcinkevičius (91)

              Šeštadienis (XI 26): a.a. Česlava Juchnevič (78)

  PALAIMINTOS SAVAITĖS!