Parafianie

Uroczystość Pierwszej Komunii Św. 2017 r.

18768293 1301630943238578 3936046772769648447 o

 LUDNOŚĆ PARAFII

Parafia p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Białej Wace liczyła około 6,5 tys. Parafian. Liczba wiernych wzrosła w stosunku do okresu międzywojennego, gdyż, jak wynika z danych archiwalnych, w 1925 r. parafia liczyła około 2500 wiernych, a 1939 r. 2750. W skład parafii wchodziły następujące miejscowości: Wojdaty (Biala Waka), Pogiry, Ponary Górne, Chłodnia, Goby, Rojstele, Leśniki, Daniliszki , Skirzimie, Młynek, Deginie, Chazbiejowicze, Małachowicze, Sorok Tatary i Lamenciszki.

Natomiast obecnie na terenie parafii Wojdaty znajdują się takie miejscowości: Wojdaty, Biala Waka, Pogiry, Melachowicze (Melachowce), Tarniany, Sorok Tatary, Skorbuciany, Chazbieje, Rojstele, Kajszełaki. Parafia jest wielonarodowościowa: Polacy, Litwini, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Łotysze, Ormianie, Węgrzy, Mołdawianie i pojedyncze przedstawiciele innych narodowości.

Kościół w Białej Wace był zawsze ostoją życia religijnego i kulturalnego.  Po wojnie w czasach sowieckich liczba uczestniczących w mszach nieco zmalała, ale spowodowane było to lękiem przed prześladowaniem przez władzę sowiecką, a mianowicie skutkowało to złamaniem kariery, usunięciem z pracy, a w czasach stalinowskich,  represjami.

 

Powyższe zjawiska i procesy spowodowały wyraźne potwierdzenia w statystykach parafii Biała Waka dotyczących życia sakramentalnego.


Tabela1. Liczba chrztów w parafii B.W 1915-1995 r.r.         

ROK

Liczba chrztów

ROK

Liczba chrztów

ROK

Liczba chrztów

1915

74

1935

88

1968

15

1916

56

1936

119

1970

15

1917

56

1937

74

1971

19

1918

57

1938

83

1972

13

1919

72

1961

22

1973

18

1920

26

1962

16

1974

23

1925

103

1963

15

1975

13

1926

94

1964

15

1992

47

1931

88

1965

15

1993

65

1933

119

1966

11

1994

60

1934

91

1967

18

1995

49

          Tabela 2. Liczba bierzmowanych w parafii B.W. w latach (1930-1999 )

Data

Liczba bierzmowanych

26 kwietnia 1930 r.

52

25 lipca 1934 r.

224

17 sierpnia 1938 r.

230

1999 r.

169

Wieś Pogiry na dzień dzisiejszy liczą ( 3451 mieszkańców), Wojdaty (1268 m.), Biała Waka (369 m.), 40 -Tatarów (451 m.)