• jquery slider
1 2 3 4 5 6
responsive slider by WOWSlider.com v8.7

'

                     

 

 

              "PANIE! CO CHCESZ,  ABYM CZYNIŁ?"

Strona Główna

Parafia p.w. Nawrócenie Św. Pawła Apostoła

        Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej parafii.

Transmisja Mszy św. na żywo (on-line) na Facebooku:

Niedziela: 9:30 (LT); 11:00 (PL)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

„RADOŚĆ MIŁOŚCI PRZEŻYWANA W RODZINIE JEST TAKŻE RADOŚCIĄ KOŚCIOŁA“ (AL 1)

Na rozpoczęcie roku Rodziny – Amoris Laetitia

 

Z inicjatywy Papieża Franciszka rozpoczęliśmy rok poświęcony rodzinie: Rodzina – Amoris Laetitia (Rodzina – Radość miłości). Nazwa tego roku odnosi się do ogłoszonej, pięć lat temu, przez papieża, adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Ta adhortacja przedstawia miłość w rodzinie i proponuje sposoby doświadczenia przez nią radości w stawaniu się darem dla Kościoła i społeczeństwa. Jest to cenny materiał do refleksji i realizacji.

Papież mówi, że „radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła“ (AL 1). W taki sposób zwraca on uwagę na wzajemną więź pomiędzy rodziną i Kościołem. Rodzina jest „domowym Kościołem“, a dzięki wspólnotowej więzi między rodzinami, cały Kościół staje się „rodziną rodzin“. We wspólnocie Kościoła, która obejmuje wiele ludzi, powinno się czuć ducha rodzinnego, podobnie jak w sytuacji kiedy wszyscy znamy się po imieniu. Można tego ducha wcielać w życie przez wspólne przebywanie i współpracę w mniejszych kręgach: grupkach rodzinnych, modlitewnych, działalności charytatywnej, edukacyjnej i innej.

Wspólnota Kościoła w sposób szczególny ceni Eucharystię, która jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego“ (Lumen Gentium 11). W Niej, przy stole słowa Bożego i ofiary Chrystusa, jesteśmy karmieni jednoczącym nas Chlebem Życia. O doświadczanym przez nas, podczas Mszy Św., Bożym miłosierdziu, świadczy konkretna miłość bliźniego, którą staramy się okazywać nie tylko najbliższym, lecz każdemu napotkanemu człowiekowi.

Kamieniem węgielnym, zarówno wspólnoty całego Kościoła, jak i rodziny, jest Jezus Chrystus. On podniósł małżeństwo do godności sakramentu, by ono odzwierciedlało miłość Jezusa Chrystusa do Kościoła. W tym sakramencie mąż i żona stają się dla siebie darem, by doznać radości miłości wyłącznej, wiernej i owocnej. Ta szlachetna i odpowiedzialna misja jest możliwa gdy w rodzinie jej członkowie będą wsłuchiwać się w siebie nawzajem, opierając się na Bogu. Relacja z Bogiem, który przewyższa nas wszystkich i kocha każdego, czyni nas wrażliwymi również na drugiego człowieka.

Jezus kieruje swój wzrok na początek, gdy Bóg „stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę“, którzy łącząc się ze sobą „będą oboje jednym ciałem.[...] Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela“ (Mt 19, 5-6). Co prawda, w ciągu wieków istniały różne stanowiska na temat małżeństwa i praktyka rozwodów, ale Jezus zwraca uwagę na pierwotną myśl Stwórcy. Chrystus zaprasza, by powrócić do korzeni pierwotnego planu Bożego.

Kościół, mimo ciągłego podkreślania tego ideału małżeństwa oraz zachęcania małżonków do jego realizacji, nie zapomina jednocześnie o innych małżeństwach czy rodzinach, których życie, z powodu różnych przyczyn, tego ideału nie spełnia. Dla nich również jest miejsce we wspólnocie Kościoła. Chociaż nie mają możliwości zmienić swojej obecnej sytuacji oraz w pełni uczestniczyć w życiu sakramentalnym, to jednak są zaproszeni do otwarcia się na Boże miłosierdzie, do modlitwy, czynienia dobra i kochania tak, jak teraz jest to dla nich możliwe.

Ten rok niech będzie zachętą do tworzenia wspólnoty: do praktykowania, według możliwości, wspólnej, rodzinnej modlitwy, spożywania razem posiłków, wsłuchiwania się w siebie nawzajem. Uczmy się rozmawiać bez wyśmiewania, arogancji, poniżania drugiego człowieka, obrażania. Nie bez podstaw Chrystus uprzedza, że kto mówi swemu bratu „Bezbożniku!“, „podlega karze ognia piekielnego“ (Mt 5, 22). Taki sposób odnoszenia się do człowieka pochodzi od złego, który rozdziela i jest „oskarżycielem braci“ (Ap 12, 10). Rodzina niech będzie pierwszą szkołą jedności, dialogu i miłości, to znaczy tego, czego bardzo potrzeba naszemu społeczeństwu.

Niech wspólnota Kościoła daje się zauważyć jako bardziej otwarta dla każdego człowieka. Różnorodność poglądów nie musi być trudnym wyzwaniem, lecz raczej okazją do ukazywania zdolności wspólnego podróżowania przez uczenie się od siebie nawzajem i przez otwarcie na Ducha Świętego, prowadzącego do całej prawdy (por. J 16, 13). Zjednoczeni w tym samym chrzcie i przez to samo wyznanie wiary, pamiętajmy, że Kościół nie jest tylko domem „sprawiedliwych“. Przecież „zalążkiem oraz zaczątkiem na ziemi“ (LG 5) Królestwa Bożego, „jest Kościół, podobny do pola, na którym do czasu żniwa rośnie i pszenica, i chwast (por. Mt 13, 24-30). Od każdego z nas zależy, czy Kościół będzie postrzegany jako otwarta wspólnota, przyjmująca błądzącego grzesznika, oraz czy będzie cierpliwie towarzyszyć na drodze do przemieniającego życie miłosierdzia Bożego.

Niech każda rodzina kieruje swój wzrok na Świętą Rodzinę. W Jej życiu nie wszystko było tak idealne, jak moglibyśmy się spodziewać. Jezus urodził się w stajni, a wkrótce po tym cała Rodzina doznała losu uchodźców. Jednak, jak mówi papież Franciszek, Maryja jest tą, która potrafi przemienić stajnię dla zwierząt w dom Jezusa, z ubogimi pieluszkami i z olbrzymią czułością“ (Evangelii Gaudium 286). Niech ten przykład doda rodzinom odwagi do otwarcia się na większą miłość nawet w swoich nieidealnych sytuacjach. Niech Pan dopomoże zwrócić się ku Niemu i ku sobie nawzajem, rodzicom ku dzieciom a dzieciom ku rodzicom. Może to wzajemne spojrzenie na siebie pozwoli dojrzeć, że w waszym domu może znaleźć się miejsce dla jeszcze jednego syna czy córki: być może dla tego, który w tej chwili wychowuje się w domu dziecka i marzy, by móc do kogoś powiedzieć „mamo“ i „tato“.

Zapytajmy siebie, czy moje życie i życie mojej rodziny jest zaproszeniem dla innych, by przyjść do tego źródła, którym jest niedzielna Eucharystia? Czy nasz przykład pociąga, by inni mogli zbliżać się ku Bożemu miłosierdziu? W jaki sposób nasze postępowanie zachęca innych do czynienia dobra? W jaki sposób mógłbym przyczynić się do tego, aby moja wspólnota parafialna była bardziej przeniknięta duchem rodzinnym?

Niech ten Rok Rodziny będzie pobłogosławiony przez zgodę w naszych domach. Każda rodzina niech doświadczy radości miłości i niech będzie ogniskiem wspólnoty i modlitwy, błogosławieństwem dla Kościoła i świata.

19 marca2021 r.

Uroczystość Św. Jόzefa

Biskup Arūnas Poniškaitis

Przewodniczący Rady ds. Rodziny

Konferencji Episkopatu Litwy


***

SKLEP-CHRZESCIJANSKI--Magnes-wloski-SWIETA-RODZINA-67 5-cm-removebg-preview

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,

w was jaśnieje blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny środowiskami wspólnoty i miejscami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,

niech nigdy więcej w naszych rodzinach

nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów,

a każdy, ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

przywróć wszystkim świadomość,

jak piękna jest rodzina w Bożym zamyśle,

i pomóż chronić ją w świętości oraz nienaruszalności.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie i wysłuchajcie naszego błagania.

Amen.

Według Amoris Laetitia

***

Przydatne materiały

Wskazówki na rok Rodzina – Amoris Laetitia: https://lietuvosseimoscentras.lt/seimos-metu-gaires/

Posynodalna adhortacja apostolska Amoris Laetitia o miłości w rodzinie, 2016 03 19

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 2018 03 19

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMG 0248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Na dom parafialny są gromadzone środki:
SEB bankas: 
 LT267044090101268065 
Za wszystkich ofiarodawców będzie odprawiana Msza św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
 

15 grudnia 2020 r.

Drodzy w Chrystusie Panu,

W Boże Narodzenie świętujemy wspaniałe wydarzenie – Bóg stał się Człowiekiem, abyśmy mieli obfitość życiodajnej miłości, wypełnionej niebiańskim pokojem i radością.

Bóg powierzył się w ludzkie ręce jako słabe Dzieciątko. W noc Bożego Narodzenia rozbrzmiewa radosny hymn aniołów, głoszących chwałę Bożą. Jak powie później św. Ireneusz: Chwałą Bożą jest człowiek żyjący…

Wkrótce po Bożym Narodzeniu anioł obudzi Józefa i powie: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę, i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.”(Mt 2, 13). Józef musiał opuścić swoje codzienne życie i wyruszyć w długą podróż narażając się na różne niedogodności i niebezpieczeństwa. Wszystko po to, by uratować życie Dziecka…

Tegoroczne Boże Narodzenie zaprasza nas do głoszenia chwały Bożej w wyjątkowy sposób – do konkretnej troski o ludzkie życie. Niekoniecznie najbliższych, ale wciąż bardzo konkretne, obok nas. Pandemia, która nęka świat, obecnie mocno dotknęła nasz kraj. Słyszymy wołanie o pomoc ze strony lekarzy w sytuacji, która przesuwa nasz system opieki zdrowotnej niezwykle szybko do granic możliwości. Ten system nie jest martwym mechanizmem. Tworzą go ludzie: lekarze, pielęgniarki i wszyscy, którzy opiekują się chorymi. Wreszcie sami pacjenci i ich bliscy …

W dzisiejszych czasach nasza jedność, solidarność i wzajemny szacunek są szczególnie ważne. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, która nas spotkała i ograniczenia ogłoszone przez władze kraju, zdecydowaliśmy się od 16 grudnia do 3 stycznia zaprzestać publicznego kultu w kościołach. Tak jak to było wiosną, teraz również wzywamy wierzących, aby dołączyli do Mszy Świętych transmitowanych przez telewizję, radio lub Internet.

Kościoły pozostaną otwarte, aby wierni mogli modlić się prywatnie, spowiadać się i przyjmować Komunię Świętą po indywidualnym uzgodnieniu z kapłanem. Kapłani będą dyżurować w kościołach lub na plebanii i będą przyjmować wiernych. Msza Święta pogrzebowa lub inne sakramenty będą odbywać się wyłącznie w otoczeniu najbliższych członków rodziny.

Drodzy w Chrystusie Panu, rozumiemy, że to bardzo trudna decyzja. Nie może ona jednak pozbawiać nas radości i spokoju Bożego Narodzenia. Chociaż tegoroczne Boże Narodzenie będzie przeżywane w nieoczekiwany sposób, to jednak ta sytuacja jednoczy nas ze Świętą Rodziną, która doświadczyła ciężkich prób na drodze do Betlejem. Trudności jednak nie zamknęły drogi do radości narodzenia Zbawiciela świata.

Papież Franciszek, 8 grudnia br., w całym Kościele ogłosił Rok Świętego Józefa. W odpowiedzi na inicjatywę Ojca Świętego pamiętajmy o tym wiernym naszym Opiekunie i odnówmy ponownie jedność naszych serc o godzinie 20:00, modląc się: „Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy sie w naszej niedoli…”, przy dźwięku kościelnych dzwonów.

Niechaj chroni nas Błogosławiona Maryja Dziewica – Boża Rodzicielka, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych!

Biskupi Litwy

Vilniaus arkivyskupija https://www.vilnensis.lt/apel-episkopatu-litwy/?lang=pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 piotr
 
 
                                                                                                                

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Melchiora J

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/modlitwa-o-beatyfikacje-slugi-bozego-o-melchiora-jozefa-fordona/?lang=pl

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Melchiora

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/modlitwa-o-beatyfikacje-slugi-bozego-o-melchiora-jozefa-fordona/?l

  KPL logotipas              166px-Logoradiomaria                  biblia             logo-pl