caritas Vilniaus arkivyskupijos CARITAS

Brangūs seserys ir broliai Kristuje!

Šiuo laišku kreipiamės j Jus su kvietimu tarnystei „Betanijoje".

Daugelis žino, kad 22 metus „Betanija" buvo labdaringa valgykla, kasdien pamaitinanti iki 500 stokojančių. Tačiau, laikui bėgant supratome: pamaitinti žmonių neužtenka! Taip pat trokštame, kad Caritas netarnautų už Bažnyčios narius, o visus juos ragintų, kviestų, skatintų, sudarytų galimybes tarnystei. Todėl „Betanijos" naujajame veikime labai svarbią vietą užims Bažnyčios bendruomenės grupės, patarnaujančios vakarais darbo dienomis.

Kviečiame Jūsų grupę bendruomeninei tarnystei vargšams - įsipareigoti 1 metams vieną kartq per mėnesį ir dovanoti vieną vakarą „Betanijoje" vargstantiems (nuo rugsėjo iki birželio; 9 kartus). Tarnystė apima maisto patiekimą (produktai bus suruošti), bendrą valgymą ir bendravimą, indų ir patalpų sutvarkymą. Buvimo kartu formos ir turiniai paliekamos grupės charizmai bei kūrybiškumui (kalbėtis, filmą žiūrėti ar melstis).

Viešpatj šiandien galime susitikti ne tik Eucharistijoje, bet ir vargstančiuose. Patarnaudami „Betanijos" virtuvėje - Jam patarnaujame, o jei klausomės ar tiesiog būnam su atstum

tais savo broliais ir seserimis- būname su pačiu Dievu. Tai tikrai dar yra neįprasta, nauja daugeliui mūsų. Viena yra ieškoti Dievo liturgijoje, bažnyčioje, kurioje tylu ir švaru, kita - ten, kur skausmas, skurdas, pyktis. Tam reikia ir pasiruošimo, palaikymo, palydėjimo - todėl

ateinantys patarnauti turės galimybę aptarti savo patirtj, dalintis rūpimais klausimais bei jžvalgomis.

Kartu melskime, jog „Betanija" taptų tarnystės vieta parapijų grupėms - Bažnyčiai, jog čia krikščionys galėtų ateiti dalintis Dievo meile veltui su tais, kurie nėra verti, nėra užsitarnavę, kuriuos nėra lengva mylėti, bet kuriuos išskirtinai, prioritetiškai renkasi Viešpats ir kviečia mus jiems patarnauti.

Bažnyčia auga liudydama: dalinkimės Dievo Meile su tais, kuriuose slepiasi Viešpats ir prašo Jam patarnauti (Mt 25,35 - 36).

Telaimina jus mylintis Dievas! Margarita Vyskupaitienė

VA Caritas direktoriaus pavaduotoja parapijų karitatyvinėms veikloms.

Visus norinčius prisijungti prie šios kilnios ir daug iš mūsų nereikalaujančios tarnystės žmonėms prašau kreiptis į kleboną kun. J. Vitkovski (tel. 861695155, arba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.vilnius.caritas.lt/titulinis.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________________