Švenčių kalendorius

         Kilnojamų katalikų švenčių kalendorius: 

Metai  Gavėnios pradžia       Velykos          Šeštinės          Sekminės       Devintinės      Advento pradžia

2014        03.05                         04.20           05.29                  06.08               06.10                      11.30

2015        02.18                         04.05           05.14                  05.24               06.04                      11.29

2016        02.10                         03.27           05.05                  05.15               05.26                      11.27

2017        03.01                         04.16           05.25                  06.04               06.19                      12.03

2018        02.14                         04.01           05.10                  05.20               05.31                      12.02

2019        03.06                         04.21           05.30                  06.09               06.20                      12.01

2020        02.26                         04.12           05.21                  05.31               06.11                      11.29

Vilnius: dabartinis vietinis laikas,  Current local time in Vilnius, Lithuania

_____________________________________________________________________________________________

 jaunimo   Jaunimo Dienos 2015

 

Arkivyskupas Gintaras Grušas

katalikai 120x70

 

 

 

    bernardin

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TRAKŲ DEKANATAS

Grigiškių Šv. Dvasios parapija

           Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

           Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapija

           Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapija

           Rykantų Švč. Trejybės parapija

           Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir šv. Benedikto parapija

           Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija

           Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija

 


 

 pav

 

  Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija