Parama parapijai

pawel
Jūs galite suteikti finansinę paramą parapijai, pervedant 2% nuo pajamų mokesčio sumos

  Brangūs Tikintieji,

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertinimo parapijos gyvenime.
Prašytume pagal galimybes nustatytos formos prašymą FR0512 v.3 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. gegužės 1 d. elektroniniu būdu. Tokiu būdu, nenaudodami popieriaus, tausotume mūsų gamtą ir išteklius.
Duomenys, rekalingi pildant el. prašymo formą: Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 191306399.
Tuos, kam popierinis variantas priimtinesnis, ranka užpildytą formą prašome atnešti į parapijos zakristiją.
Svarbu žinoti:
Forma pildoma tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, ryškiai, vienos spalvos rašymo priemone;
Užpildomi visi formos laukeliai nurodant: asmens duomenis, ataskaitinį laikotarpį – 2017 m., paramos gavėjo rekvizitus;
 Prašymas turi būti pasirašytas. Jei deklaruojate pajamas, forma FR0512 v.3 turi būti pateikiama kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.
Prašome užpildyti prašymą, kurį galima gauti pas kleboną arba atsiųsti  FR0512.pdf  sau  užpildyti ir grąžinti klebonui, arba asmeniškai pateikti per
VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS): https://deklaravimas.vmi.lt , reikia užpildyti specialią formą  ir pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 FR05123-page-001 
Formos FR0512 pildymo instrukcija
Dokumentų pildymo programa:   „ABBYY eFormFiller 2.5 v6",  
                                                                                                                 * * *

 PARAPIJOS REKVIZITAI NORINTIEMS PAAUKOTI PARAPIJOS REIKMĖMS IR VYKDOMIEMS PROJEKTAMS:

  "VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA"

Juridinio asmens kodas: 191306399

Buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Vaidotai, Vilniaus raj. LT-14007

Atsiskaitomosios sąskaitos:

AB SEB bankas (banko kodas 70440), sąskaitos Nr. LT097044060004088292

 DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR RŪPESTĮ!