SKELBIMAI 2020

PARAPIJOS SKELBIMAI:

 

 

Parapijiniai Skelbimai XXV. Eiliniai savaitei

2020 m. rugsėjo 20–27 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄJAI MEILEI SKELBIAMA:

Šv. Mišios parapijinėje bažnyčioje:

Trečiadienis: 18:00 (PL)

Ketvirtadienis: 18:00 (LT)

Šeštadienis: 10:00 (PL)

Sekmadienis: 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Šv. Mišios Skurbutėnų koplyčioje:

Sekmadienis: 8:00 (PL)

Pirmoji šv. Komunija:

Vyksta paskutinė savaitė registracijos vaikų norinčių pasiruošti Pirmosios šv. Komunijos priėmimui. Pirmas susitikimas įvyks parapijos bažnyčioje š. m. rugsėjo 27 d.: 9:30 (LT) ir 11:00 (PL). Su savimi turėti užpildytą ir pasirašytą prašymo formą (prašymo formą rasite priede vardu PRAŠYMAS parapijos internetiniame puslapyje: www.vaidotuparapija.lt).

Rinkliava:

Praeitą sekmadienį (09 13) buvo daroma rinkliava Šventajai Žemei. Jos metu surinkta 557,45 eurų (8:00 – 52,50; 9:30 – 218,70; 11:00 – 286,25).Dievas teatlygina už Jūsų dosnumą!

Laidotuvės:

Š. m. rugsėjo 14 d.: a.a. Zigmas Sarapimas (70)

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jam tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje! Amen.

PALAIMINTOS SAVAITĖS!

 

 

 

 

www.vaidotuparapija.lt

 Tel.: 8 600 26 987

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Klebonas: kun. dr. Danielius Dikevičius