Skelbimai

 

Parapijiniai Skelbimai  II. gavėnios SAVAITEI

2021 m. kovo 1–7 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄJAI MEILEI SKELBIAMA:

Programinės šv. Mišios parapijinėje bažnyčioje:

            Antradienis (III 2): 11:00 – šv. Mišios (PL)

            Ketvirtadienis (III 4) – šv. Kazimiero iškilmės: 12:00 – šv. Mišios / Litanija (LT/PL)

            Pirmasis mėnesio penktadienis (III 5): 17:00 – Litanija / šv. Mišios (LT/PL)

            Pirmasis mėnesio šeštadienis (III 6): šv. Mišios / Litanija – 10:00 (PL); 11:00 (LT)

            Pirmasis mėnesio sekmadienis (III 7): šv. Mišios / Suplikacijos – 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Programinės šv. Mišios Skurbutėnų koplyčioje:

            Sekmadienis (III 7): 8:00 (PL)

Pirmasis mėnesio penktadienis (III 5):

            Parapijinėje bažnyčioje 16:00-17:00 – Švč. Sakramento išstatymas / išpažintis

Kryžiaus kelias parapijinėje bažnyčioje:

            Penktadienį (III 5): 18:00 (LT/PL)

Šv. Mišios ir pamaldos per Facebooką:

            Ketvirtadienis (III 4): 12:00 – šv. Mišios / Litanija (LT/PL)

            Penktadienį (III 5): 18:00 – Kryžiaus kelias (LT/PL)

            Sekmadienį (III 7): šv. Mišios / Suplikacijos – 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Palydėjimas anapilin:

            Ketvirtadienį (II 25): a.a. Zigurdas Vanagas (73)

PALAIMINTOS SAVAITĖS!

www.vaidotuparapija.lt

Tel.: 8 600 26 987

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klebonas: kun. dr. Danielius Dikevičius