Skelbimai

 

Parapijiniai Skelbimai XXX. Eilinei savaitei

2020 m. spalio 25 d. – lapkričio 1 d.

BRANGŪS PARAPIJIEČIAI, JŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄJAI MEILEI SKELBIAMA:

 

Šv. Mišios parapijinėje bažnyčioje:

Antradienį: 18:00 (PL)

Ketvirtadienį: 18:00 (LT)

Šeštadienį: 10:00 (PL); 11:00 (PL)

Sekmadienį: 9:30 (LT); 11:00 (PL)

Šv. Mišios Skurbutėnų koplyčioje:

            Sekmadienį: 8:00 (PL)

Šventojo rožinio pamaldos parapijinėje bažnyčioje:

            Antradienį: 17:30 (PL)

Ketvirtadienį: 17:30 (LT)

Sekmadienį: 9:00 (LT), 10:30 (PL)

Šventojo rožinio pamaldos Skurbutėnų koplyčioje:

Sekmadienį: 7:30 (PL)

Vėlinių oktava:

            Vyksta registracija intencijų Vėlinių oktavai.

Lapkričio 1 d. (sekmadienis) – Visų Šventujų iškilmė

Skurbutėnai – 8:00 šv. Mišios (PL)

Vaidotai – 9:30 šv. Mišios (LT); 11:00 šv. Mišios (PL)

Apie 12:00 – išįjimas gedulinės procesijos į Vaidotų kapines.

Apie 12:20 – gedulinės pamaldos Vaidotų kapinėse.

Apie 14:30 – gedulinės pamaldos Kaišialakių kapinėse.

Lapkričio 2 d. (pirmadienis) – Vėlinės

Skurbutėnai – 8:00 šv. Mišios su mirusiųjų vardiniu minėjimu (PL)

Vaidotai – šv. Mišios su mirusiųjų vardiniu minėjimu: 9:30 (LT), 11:00 (PL)

Nuo 13:00 iki 18:00 – parapijinių kapinių lankymas

Lapkričio 3–7 d. – Vėlinių oktava Vaidotuose

Antradienį, ketvirtadienį: 17:00 – šv. Mišios su mirusiųjų vardiniu minėjimu (LT) 

Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį: 18:00 – šv. Mišios su mirusiųjų vardiniu minėjimu (PL) 

Šv. Komunijos ekstraordinarinis dalytojas:

            Lukus Dvilevičius, J. E. Gintaro Grušo leidimu, prisiėmė ekstraordinarinio šv. Komunijos dalytojo tarnystę.

 

 

PALAIMINTOS SAVAITĖS!

 

 

www.vaidotuparapija.lt

Tel.: 8 600 26 987

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klebonas: kun. dr. Danielius Dikevičius