Kartą Dievas kalbėjo, dusyk girdėjau…(Ps 62, 12)

Patikrink, ar moki įdėmiai klausytis sekmadienio Evangelijos!