• Vargonai
  • Altorius
  • full screen slider
  • Kapinės
1 Vargonai2 Altorius3 4 5 6 Kapinės7
image carousel by WOWSlider.com v7.2

Pamaldų tvarka:

Sekmadienį:

09.30 val. lietuvių k., 11.00 val. lenkų.k

Šiokiadieniais:

Vasaros metu:

antradienis ir ketvirtadienis 18.00, šeštadienis 10.00 lenk.kalb.

Gegužės, birželio, spalio mėn. :

andradienį, ketvirtadienį 17.00 val. , šeštadienį 09.00 val. - lietuvių kalba

andradienį, ketvirtadienį 18.00val.  , šeštadienį 10.00 val. – lenkų kalba

Žiemos metu:

antradienį ir ketvirtadienį 09.00, šeštadienį 10.00 lenk.k.

Pirmąjį mėn. penktadienį 17.00 val. liet. k., 18.00 lenk.k.

Pagrindinis

Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo Parapija

Brangūs Tikintieji,

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos gyvenime.

Šv. Rožinio malda transliacija parapijos Facebook paskyroje 

 kiekvieną vakarą 19.00 val. (LT)

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Mielieji,

Lietuvos vyskupai pranešė, kad nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems. Naujausias vyskupų nutarimas.

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-zinios-2020-05 

Mielieji,

Lietuvos vyskupai pranešė, kad nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems. Naujausias vyskupų nutarimas.

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-zinios-2020-05-08/

Mielieji,

Lietuvos vyskupai pranešė, kad nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems. Naujausias vyskupų nutarimas.

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-zinios-2020-05-0

Mielieji,

Lietuvos vyskupai pranešė, kad nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems. Naujausias vyskupų nutarimas.

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-zinios-2020-05-08/

Mielieji,

Lietuvos vyskupai pranešė, kad nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems. Naujausias vyskupų nutarimas.

_______________________________________________________________________________________________________

 Dėl aukų ir šv. Mišių intencijų karantino metu

Mūsų Vaidotų ir kitos parapijos gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapiją, kurioje, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu, mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“.

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Užsakant šv. Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą:

  • Gavėjas: VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA
  • Mokėjimo paskirtis: auka už šv. Mišias
  • Sąskaitos numeris:LT097044060004088292
  • Taip pat dėkojame už 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos pervedimą parapijai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris: 191306399

  • Paramos gavėjas: VAIDOTŲ ŠV. APAŠTALO PAULIAUS ATSIVERTIMO PARAPIJA

Adresas: Statybininkų g. 3, Vaidotai, Vilniaus raj. LT-14007

Primename, kad visuomet išlieka galimybė Jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu +37061695155 ar susisiekti el.p.:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR RŪPESTĮ Serduszko emo

 

90635666 2728869560514702 77723016678604800 n

Mano BRANGIEJI,

   aš irgi priėmiau iššūkį, tiesa, truputį kitokį nei pastaruoju metu plinta facebook erdvėse. Kalbu ne apie vaikystės nuotraukų įkėlimą, nors nematau tame nieko blogo. Beje, visos mano vaikystės nuotraukos liko pas mamą, kurios, nors ir skauda širdį, bet dėl viruso grėsmės, jau trečią savaitę negaliu aplankyti. Ir Jus labai raginu- likite savo namuose- dėl savęs ir dėl kitų - tiesiog likime namuose. Tačiau mano piimtas IŠŠŪKIS yra kitoks. Nuo šiandien kiekvieną vakarą noriu jungtis su Jumis, su Jūsų šeimomis, vaikais ir seneliais maldoje. Negalime susitikti bendrai maldai bažnyčioje, bet internetas suteikia mums begalę galimybių. Todėl nuo šiandien kiekvieną vakarą -nuo pirmadienio iki šeštadienio- norėčiau jungtis su Jumis rožinio maldoje:19.00 val. – lietuvių kalba, ir 19.30 val. - lenkų kalba. Kiekvieną dieną, dažniausiai 18.00 val., kai bažnyčia yra jau užrakinta, aš aukoju šv. Mišias, melsdamasis už visą mūsų parapiją, už kiekvieną iš Jūsų, už Lietuvą ir visą pasaulį, kad Viešpats būtų mūsų stiprybė bei paguoda šiame nelengvame išbandyme, kurį visi mes šiuo metu išgyvename. Stovėdamas vienas prie altoriaus ir žiūrėdamas į tuščius bažnyčios suolus, aš prisimenu kiekvieną iš Jūsų - Jūs gi praktiškai visi turėjote savo „pastoviąsias“ vietas bažnyčioje. Tikiu, kad nors šiandien ir negalime kartu šlovinti Dievą Eucharistijoje, bet maldoje mes galime jungtis, stiprinti bei guosti vieni kitus. Būkite sveiki! Tegul Dievas stiprina mūsų Viltį, Tikėjimą ir Meilę.

Su malda, Jūsų klebonas, kun. j.v.

P.S. Labai prašau, nepamirškite, kiekvieną vakarą, 20.00 val., skambant mūsų bažnyčios varpams, meldžiamasi „ Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų prispaudžiami“ .

 eucharistie3

 

Kas yra dvasinė Komunija?

Dvasinė Komunija yra susivienijimas su Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia maldos būdu, kai žmogus dėl tam tikrų kliūčių negali dalyvauti šv. Mišiose arba jei dalyvauja, bet negali priimti sakramentinės Komunijos. Čia labai svarbus troškimo sužadinimas, noras, kad Jėzus ateitų į vidų. Tai vidinis vienybės su Jėzumi ir Bažnyčia troškimas, Krikštu gautos malonės sustiprinimas.

Kas gali ją priimti?

Dvasinę Komuniją gali priimti visi pakrikštytieji, nes Krikštu esame suvienijami su Kristumi ir Bažnyčia. Dvasinę Komuniją patariama priimti tiems, kurie dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti šv. Mišiose arba negali priimti sakramentinės Komunijos dėl ligų pavojaus ar alergijų, virusų.

Dėl kokių priežasčių negalima priimti dvasinės komunijos?

Jei žmogus nėra pakrikštytas, bet jis trokšta vienybės su Jėzumi, tai jo troškimas yra vadinamas troškimo Krikštu. Visais kitais atvejais noras, prašymas, kad Jėzus ateitų į Širdį yra leidžiamas ir skatinamas visiems. Ir dvasinė, ir sakramentinė Komunija priklauso tai pačiai dvasinei tikrovei, todėl norint ją priimti reikia neturėti sunkios nuodėmės.

Malda prašant dvasinės Komunijos

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų.

Tau, Viešpatie, atiduodu visą save. Aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą. Trokštu visuomet su Tavimi būti, Tau dirbti, Tau kentėti, Tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo Tavęs atsitraukti ir Tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.

      

   Garbė Jėzui Kristui!
Mieli parapijiečiai, pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus COVID-19 plitimą pandemija ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei Arkivyskupo G.Grušo rekomendacijas, atšaukiame visus Vaidotų parapijos vaikų ir jaunimo katechezes.
Saugokime save ir kitus

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jurgis Matulaitis – kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis. Gilią ir įvairiapusišką palaimintojo Jurgio asmenybę popiežius Jonas Paulius II atskleidė pavadindamas jį „žmogumi pagal Dievo širdį“.

 68639362 2289330011135328 7303734432517586944 n 68648117 2289329914468671 2057967261011935232 n 68661452 2289330194468643 7657835845914722304 n 68422323 2284224524979210 8585988676696145920 n

 Sekmadienis su Pal. Jurgiu Matulaičiu Vaidotuose. 

S. Evelinos Lavrinavičiūtės MVS dėka į Vaidotus atvyko paroda apie Pal. Jurgį Matulaitį bei Jo pirmojo laipsnio relikvija. Nuostabus susitikimas su Palaimintuoju Jurgiu.
Lenkų kalba Palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenį mums priartino s. Inga bei s. Nijolė iš Eucharistiečių vienuolijos.

 

 

 

 

 

 

 pawel

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                            

KPL logotipas

                    archi                166px-Logoradiomaria                     pav                   biblija