2022-XI-27

Adventas

Žodis adventas kilęs iš lotyniško žodžio adventus, reiškiančio atėjimą. Senovės romėnams tai buvo siejama su Cezario atvykimu. Krikščionims tai reiškia laukti Mesijo atėjimo – tiek jo atėjimo į pasaulį atminimui, tiek vėl, susijusiam su paskutiniuoju teismu.
Šių metų Adventas prasidėjo sekmadienį, lapkričio 27 d., ir tradiciškai tęsis iki gruodžio 24 d., t.y., iki Kūčių vakaro. Tai svarbus metas katalikams, nes Advento pradžia yra ir pirmoji naujųjų liturginių metų diena. Per šias keturias savaites kunigai švęs mišias purpuriniais liturginiais drabužiais, o kas rytą ar vakarą daug žmonių dalyvaus rorate.
Adventas kiekvienais metais prasideda skirtingą dieną. Paprastai starto laikas yra nuo lapkričio 27 iki gruodžio 3 d. Tačiau jis visada apima keturis sekmadienius prieš Kalėdas, simbolizuodamas izraelitų 40 dienų klajones po dykumą, pabėgus iš vergijos Egipte.

2022-XI

Vaidotų gyvenvietėje įsikuręs Pagirių meno mokyklos dailės skyrius, lapkričio 8 – 15 dienomis surengė parodą , skirtą Lenkijai, mūsų Parapijos namuose. Parodoje buvo eksponuojami Pagirių meno mokyklos mokinių Gustės Klebauskaitės, Kamilės Preibytės, Anastasijos Juganovos, Darijos Makevič, Ilonos Tarasevičiūtės, Andrėjos Matuiza, Amelijos Juškaitės, Gabrielės Venckutės, Adelės Bagdonavičiūtės, Saros Zakis, Milanos Lazdovskajos  kūrybiniai darbai. Mokinius paruošė vyresnysis dailės mokytojas Pavel Bota.

Daugiau nuotraukų>>>

2022-11-06. Sekmadienis vėlinių oktavoje: maldos prie bažnyčios fundatorių ir kunigų kapų

Derliaus šventė Vaidotų parapijoje 2022

Rugsėjo mėnesį visoje šalyje vyksta regioninės, seniūnijos  arba parapijinės  derliaus šventės. Sekmadienį mūsų bažnyčioje taip pat užsiminė apie ūkininkų vargus, buvo palaiminti šių metų derlios. Po mišių parapijiečiai buvo pakviesti į parapijos namų kiemelį, kur didžiuliame puode laukė moliūgų sriuba.

foto: B. Gudauskas

Sutvirtinimo sakramento iškilmės, šeštadienis, rugsėjo 17 d. 2022.

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, Vaidotų parapijoje įvyko atlaidai,

Ceremonija prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija, po kurios vyko procesija ir šv.Mišios lenkų ir lietuvių kalbomis.
„Broliai ir seserys, nuoširdžiai sveikinu jus Paguodos Dievo Motinos piligriminėse Mišiose. Pagal Šventąjį Raštą, Dievas guodžia žmogų įvairiais būdais, tačiau vienas iš tokių gana dažnų būdų yra tai, kad Dievas vadina žmogų vardu. Pavyzdžiui, prisikėlęs Jėzus atsigręžė į Mariją Magdalietę ir pasakė: „Marija, neverk“. Bažnyčioje save vadiname broliais ir seserimis, o parapijos namuose galime vadinti vieni kitus vardu. Parapijos namai tam tikra prasme yra tokia paguodos vieta“. – kalbėjo Vaidotų parapijos klebonas kun. Danielius Dikevičius.
 
Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis per pamokslą, be kita ko, iškėlė nuolankumo tema, pabrėžianti, kad apsimetėlis, tarnaujantis kažkokiems tikslams pasiekti, yra didžiausias pasididžiavimas – „Jėzus ne apie tai sako“. Dvasininkas pastebėjo, kad vieniems likimas paskutinėje vietoje, šešėlyje, „yra saugus variantas“, nes nemato savo klaidų ir iš ten gali kritikuoti kitus. „Tačiau tai reikštų, kad mes palaidojame savo talentą ir taip jį prarandame patys“, – sakė vyskupas.
 
„Dievas mums nieko neparduoda, kad iš to gautume naudos – viskas yra dovana – visas mūsų gyvenimas ir sugebėjimai, bet tai savo ruožtu turėtų likti dovana, t.y. mumyse turėtų būti pažymėta dovanos ženklu ir tapti dovana kiti. Priešingu atveju jis miršta. Širdis, kuri bijo atsakomybės, įsipareigojimų, širdis, kuri bijai mylėti, dūsta. Jėzus apie tai nesako. Jėzus atėjo, kad turėtume gyvenimą, kad turėtume jo apsčiai. Tai gyvenimas, kuris nepriklauso nuo turto, garbės vardų. Pasirinkti paskutinę vietą reiškia būti ten, kur jau yra Jėzus, turėti tą patį siekį, kuris buvo Jame. – per pamokslą kalbėjo vyskupas.

Daugiau nuotraukų galerijoje…